firma    |    publikacje    |    kontakt
Publikacje
• Nowa generacja urządzeń NIR-T
• Przegląd Piekarski i Cukierniczy
• Bezpieczeństwo i Higiena Żywności
NOWA GENARACJA URZĄDZEŃ NIR-T
 
Na rynku polskim pojawiły się już urządzenia do szybkiej kontroli jakości zbóż i ich przetworów, które wykorzystują nowoczesne techniki w bliskiej podczerwieni. Dotychczas powszechne były urządzenia filtrowe, działające w oparciu o analizę odbitego przez badaną próbkę promieniowania w zakresie bliskiej podczerwieni. W tego typu analizach bardzo istotną rolę odgrywa sposób przygotowania próbki oraz mechanizmy zapewniające wielokrotną analizę w świetle podczerwonym. Precyzyjne pomiary dają urządzenia, które np. wprowadzają próbkę w ruch obrotowy, a tym samym dostarczają do obróbki matematyczno-komputerowej większą liczbę informacji o właściwościach badanego materiału. Technika odbiciowa daje precyzyjne pomiary w przypadku, gdy próbka jest wcześniej rozdrobniona, a materiał możliwie jednorodny.

W celu zaoszczędzenia czasu związanego z rozdrobnieniem próbki stosuje się technikę pomiarową umożliwiającą badanie ziarna bez konieczności jego rozdrabniania. W tym przypadku wiarygodne wyniki dostarczają nowoczesne urządzenia, które analizują próbkę całego ziarna w technice bliskiej podczerwieni metodą transmisji. Dla prawidłowej oceny całego ziarna technika transmisji gwarantuje najwyższą dokładność i powtarzalność wyników. W trakcie pomiaru wiązka światła podczerwonego przenika przez badaną próbkę i zbiera informacje z całego jej przekroju. Na rynku polskim oferowane są nowoczesne, komputerowe analizatory transmisyjne OMEGA produkowane przez firmę Bruins Instruments Niemcy, która jest w Polsce reprezentowana przez firmę z Torunia Cereus Wena.

Bruins Instruments od 25 lat zajmuje się produkcją urządzeń w technice NIR-VIS-UV. W latach wcześniejszych firma Bruins Instruments zajmowała się produkcją i projektowaniem monochromatorów, które montowane były w kooperacji w urządzeniach znanych firm np. w Infratecu firmy Tecator. W roku 1999 Bruins Instruments podjęła decyzję o samodzielnej produkcji urządzeń wyłącznie pod własną marką. W ten sposób stworzona została oferta urządzeń najnowszej generacji do różnych zastosowań. Urządzenia te stanowią połączenie wieloletniego doświadczenia z najnowocześniejszymi osiągnięciami technik komputerowych, technologii, elektroniki oraz prac badawczo-naukowych.

Analizatory transmisyjne OMEGA pracują w oparciu o nowoczesne monochromatory o szerokim zakresie podczerwieni, charakteryzują się wysoką częstotliwością próbkowania sygnału, co daje bardzo dużą liczbę punktów pomiarowych w badanym zakresie widma. Komputerowe analizatory OMEGA wykorzystują system operacyjny Windows oraz wyposażone są w czytelny, dotykowy monitor kolorowy oraz polskojęzyczne menu obsługi. Mogą pracować bezprzewodowo wykorzystując kartę radiową oraz współpracować z innymi urządzeniami do oceny ziarna np. z pracującymi w Polsce wilgotnościomierzami Gac 2100. Dodatkową zaletą jest możliwość pracy urządzeń OMEGA w sieci, przy czym połączenie sieciowe może być realizowane w sposób elastyczny i dowolny w zależności od rozwiązań telekomunikacyjnych klienta. Do tego celu OMEGA ma wbudowaną kartę sieciową w powszechnie na świecie stosowanym standardzie Ethernet umożliwiającym wykorzystanie sieci Internet. Sieć może być organizowana albo przez połączenie urządzeń OMEGA za pomocą linii telefonicznej, przez modem, bądź też w sposób najbardziej nowoczesny, poprzez stały dostęp do Internetu, przez złącze Ethernet karty sieciowej. Sieć umożliwia administrowanie większą liczbą urządzeń, ich diagnostykę oraz kalibrację. OMEGA posiada system eliminacji wpływu temperatury próbki na wynik analizy oraz system sygnalizacji prób będących poza zakresem kalibracji, prób nietypowych, graficzny przebieg widma, statystyki z pojedynczych pomiarów: wartość średnia, odchylenie standardowe i rozkład m distance. W trakcie jednej analizy badana jest duża próbka ok. 500g i wykonywanych jest 16 podpomiarów, co łącznie daje nam 11840 punktów informacyjnych z widma. Analiza trwa nie dłużej niż 50 sekund. Do oceny parametrów ziarna różnej wielkości np. pszenicy, jęczmienia, rzepaku, kukurydzy, żyta, pszenżyta, soi oraz innych oferowany jest model OMEGA G. W podanych produktach analizator ocenia procentową zawartość takich parametrów jak: białko (wprost oraz w suchej masie), wilgotność, gluten, tłuszcz, wskaźnik sedymentacji, skrobię i włókno. Jakość kalibracji zapewnia atest kalibracyjny wydawany przez IBPRS.

Kolejne modele analizatora OMEGA to OMEGA COMBI do oceny całego ziarna oraz mąki, OMEGA F do oceny parametrów w produktach spożywczych np. w mięsie, w produktach mleczarskich i innych, OMEGA S do oceny nasion i całego ziarna, szczególnie polecana dla stacji hodowli roślin, gdzie dysponuje się niewielką ilością materiału (np. 5g) do zbadania i po analizie będzie on wykorzystywany ponownie do innych celów. Bruins Instruments kieruje również swoją ofertę do innych zastosowań, w tym dla przemysłu paszowego. Ocena parametrów produktów paszowych jest trudna ze względu na niejednorodność materiału oraz stosowanie różnych komponentów i dodatków. Na podstawie wieloletnich doświadczeń i prac badawczych opracowano urządzenie, o nazwie INFRASCAN przeznaczone do specjalnych zastosowań, jakimi są np. pasze i produkty paszowe. INFRASCAN to analizator całowidmowy o bardzo szerokim zakresie widma 1400nm-2600nm, a nawet 380nm- 2700nm, pracujący w odbiciowej technice NIR, gdzie próbka badana jest w ruch obrotowy. INFRASCAN łączy w sobie wszystkie zalety i rozwiązania komputerowe charakterystyczne dla urządzeń z rodziny OMEGA.ch jest trudna ze względu na niejednorodność materiału oraz stosowanie różnych komponentów i dodatków. Na podstawie wieloletnich doświadczeń i prac badawczych opracowano urządzenie, o nazwie INFRASCAN przeznaczone do specjalnych zastosowań, jakimi są np. pasze i produkty paszowe. INFRASCAN to analizator całowidmowy o bardzo szerokim zakresie widma 1400nm-2600nm, a nawet 380nm- 2700nm, pracujący w odbiciowej technice NIR, gdzie próbka badana jest w ruch obrotowy. INFRASCAN łączy w sobie wszystkie zalety i rozwiązania komputerowe charakterystyczne dla urządzeń z rodziny OMEGA.
 
firma    |    publikacje    |    kontakt