firma    |    publikacje    |    kontakt
Aparatura kontrolno-pomiarowa
Analizatory podczerwieni
• AGRI CHECK
• INSTALAB 700 nowość
• OMEGA G
• OMEGA F
• INFRASCAN 5000
• INSTALAB 600
Wilgotnościomierze
• GAC 2500 nowość
• GAC 2100 BI
• GAC 2100 GI
• GAC 2100 Agri
• GAC 500 XT
• GAC MINI
Urządzenia do badania jakości jaj
• Czytnik siły jaja
• Miernik grubości skorupki jaja
• Analizator jaj
Urządzeni do badania ścieralności pasz, granulatów oraz peletu
• NHP 100
INSTALAB 600
Urządzenie do szybkiego oznaczania zawartości różnych składników w produktach przemysłu rolno-spożywczego i w ich przetworach. Może być wykorzystywane do bieżacej kontroli parametrów w procesie technologicznym oraz w laboratoriach. Dlaczego znajomość składu tych produktów jest ważna? Rosnąca konkurencja na rynku towarów żywnościowych skłania producentów do zapewniania wysokiego poziomu jakości, a wprowadzenie coraz ostrzejszych norm zmusza do precyzyjnego kontrolowania toku produckji.
 
INSTALAB pozwala na dokładny dobór surowców przed i w trakcie procesu produkcyjnego, co pozwala na uniknięcie strat powstałych na skutek niezachowania warunków wymaganych przez technologię. Jak ważna jest na przykład szybka informacja o procentowej zawartości wody, białka czy glutenu w zbożu, to wiedzą fachowcy z tej branży.

Jak pracuje INSTALAB?
INSTALAB działa na zasadzie analizy odbitego przez badaną próbkę promieniowania podczerwonego, które przechodzi najpierw przez zespół filtrów, a potem pada na próbkę, która pochłania jego część. Specjalny czuły detektor pozwala na badanie substancji o bardzo małym odbiciu tego rodzaju promieniowania. Promieniowanie to jest całkowicie nieszkodliwe dla zdrowia. Uszczelnienie komory optycznej i izolacja termiaczna stwarza stałe warunki pomiarowe, które trudno uzyskać w laboratorium lub w hali produkcyjnej. Wirowy ruch pojemnika z próbką pozwala na dokonanie 120 odczytów w czasie jednego obrotu. Otrzymany po 10 sekundach wynik jest rezultatem komputerowej analizy matematycznej bardzo dużej ilości pomiarów.

Cechy:
· łatwy w obsłudze;
· eliminuje błędy wynikające z zaangażowania w analizę człowieka oraz z niejednorodności próbki;
· możliwość komunikacji z komputerem w celu rejestracji danych lub aktualizacji kalibracji;
· autotest po każdym pomiarze;
· wynik wyświetlany na monitorze oraz drukowany na opcjonalnej drukarce;
· łatwo wymienialne filtry pozwalają na szybką zmianę konfiguracji i analizę prawie każdej stałej i półpłynnej substancji;
· kalibracje zapisywane są w pamięci EEPROM nie wymagającej dodatkowego źródła zasilania;
· w codziennym użytkowaniu daje bardziej powtarzalne i precyzyjne wyniki niż testy laboratoryjne;

Kto stosuje INSTALAB:
Zakłady zbożowe i młyny - do oznaczania np.: wilgotności, białka, glutenu, popiołu, liczny sedymentacyjnej;
Zakłady mięsne - do analizy np.: zawartości wody, tłuszczu, białka w surowcach wejściowych;
Olejarnie - do oznaczenia np.: zawartości wody, tłuszczu i białka w ziarnach roślin oleistych;
Mleczarnie i serownie - do analizy np.: serów, masła, produktów w proszku i sterowania procesami technologicznymi;
Firmy cukiernicze, producenci pasz, zakłady ziemniaczane, farmaceutyczne, kosmetyczne, tytoniowe, włókiennicze...
 
 
INSTALAB 600


firma    |    publikacje    |    kontakt