firma    |    publikacje    |    kontakt
Aparatura kontrolno-pomiarowa
Analizatory podczerwieni
• AGRI CHECK
• INSTALAB 700 nowość
• OMEGA G
• OMEGA F
• INFRASCAN 5000
• INSTALAB 600
Wilgotnościomierze
• GAC 2500 nowość
• GAC 2100 BI
• GAC 2100 GI
• GAC 2100 Agri
• GAC 500 XT
• GAC MINI
Urządzenia do badania jakości jaj
• Czytnik siły jaja
• Miernik grubości skorupki jaja
• Analizator jaj
Urządzeni do badania ścieralności pasz, granulatów oraz peletu
• NHP 100
GAC 2100 Agri
Komputerowy analizator wilgotności ziarna
I klasa dokładności - decyzja ZT 804/2000

Prezes Głównego Urzędu Miar-Warszawa: Wiarygodne, dokładne i szybkie urządzenie do określania wilgotności ziaren zbóż i roślin oleistych. DICKEY- john, lider w nowacjach technologii pomiarowych osiągnął wysoki standard testowania zboża łącząc w pełni automatyczne, dokładne określanie wilgotności ziarna z techniką komputerową i automatyką biurowa. Szybki i prosty w codziennym użytkowaniu stanowi rozwiązanie najnowocześniejszej technologii i jest jednym z najbardziej wiarygodnych urządzeń w swojej klasie.

W pełni automatyczny GAC 2100 Agri mierzy reakcje pojemnościowa próbki ziarna, która jest miarą stałej dielektrycznej, najbardziej wiarygodnego wskaźnika wilgotności. Aby zwiększyć wiarygodność wyników analizy wilgotności DICKEY- john opracował w pełni automatyczne działanie urządzenia. Eliminuje ono błędy człowieka popełniane podczas ważenia próbek, mierzenia temperatury, odczytywania wykresów i tabel oraz wykonywania obliczeń. Ziarno jest po prostu wsypywane do pojemnika i od tego momentu system obsługi przejmuje całkowicie próbkę.

Automatyczne napełnianie
Próbka jest automatycznie ładowana do komory testu i wyrównywana tak, aby zapewnić właściwe wypełnianie i stałą objętość próbki.

Automatyczne ważenie próbki
Różnice w ciężarze testowanych próbek wpływają na dokładność pomiaru. Dlatego GAC 2100 Agri waży każdą próbkę i kompresuje różnice dokonując odpowiednich przeliczeń. Eliminacja dokładnego ważenia ręcznego przyspiesza testowanie i minimalizuje błędy.

Korekty zmian temperatury ziarna
GAC 2100 Agri wykonuje automatyczny pomiar i kompensację temperatury ziarna w komorze pomiarowej.

Kompensacja wilgotności powierzchniowej
GAC 2100 Agri mierząc zarówno przewodność elektryczną jak i oporność bierną próbki, posiada zdolność kompensacji wilgotności powierzchniowej. Tylko GAC 2100 Agri łączy te wszystkie funkcje w jednym urządzeniu. W ciągu 60 sekund wyświetla wilgotność, temperaturę i przybliżona gęstość próbki wraz z jej numerem identyfikacyjnym. Jeśli jest wyposażony w drukarkę, można otrzymać wydruk, zawierający nazwę firmy, adres, bieżącą datę i godzinę, numer identyfikacyjny próbki, nazwę produktu, datę kalibracji, procent wilgotności, przybliżoną gęstość, temperaturę, numer seryjny urządzenia i dodatkowe parametry.

Komputerowy system
Komputerowy system zarządzający GAC2100 Agri posiada następujące cechy:
· pamięć dla 8 kalibracji do testowania wielu różnych zbóż
· możliwość wprowadzania i aktualizowania kalibracji z klawiatury,
· kompletny system kontekstowych "helpów" pomocnych w obsłudze
· alfabetyczne identyfikatory próbek z automatycznym sekwencyjnym numerowaniem dla ułatwienia rejestracji,
· automatyczne ustawianie zakresów, włączanie z góry określonych kalibracji, jeżeli wilgotność jest poniżej lub powyżej wartości granicznych,
· dwa porty interfejsu RS232 (DCE i DTE) do współpracy z komputerami i drukarkami,
· tryb samokontroli pomiędzy testami,
· komunikaty błędów w przypadku, gdy przybliżona gęstość, temperatura lub wilgotność znajdują się poza dopuszczalnymi granicami dla używanej kalibracji.

Bezpieczeństwo danych
Aby zapewnić ochronę wybranych obszarów pamięci GAC 2100 Agri, przed dostępem do odpowiednich funkcji musi być podany kod dostępu (szyfr) znany jedynie upoważnionym osobom. Dodatkowo najważniejsze funkcje; takie jak wprowadzanie i zmiana kalibracji i ustawianie opcji wyjścia ( wyświetlanych i drukowanych informacji), są chronione przez specjalny przycisk dostępu, który może być plombowany.

Inwestycja w przyszłość

GAC 2100 Agri jest rozsądna inwestycją w Waszym zakładzie zbożowo i paszowym. Można łatwo zmieniać jego programowalne funkcje, wprowadzać nowe i poprawiać istniejące kalibracje, dopasowywać się do aktualnych wymagań. Odporna konstrukcja i łatwość współpracy z zewnętrznymi urządzeniami komputerowymi( np. zdalna transmisja) sprawia, że GAC 2100 Agri zadomowi się w Waszym zakładzie na długie lata.

Warunki pracy
Napięcie i częstotliwość sieci: 85-246V, 48-62 Hz przy max. 0,4A
Zakres temperatury pracy: 5-45 Co (optymalne warunki pracy winny być ograniczone do zakresu 10-40 Co), jeżeli jest przekroczony, sygnalizowany jest błąd (ERROR)
Granice temperatury ziarna: 0-50 Co
UWAGA: Maksymalna dopuszczalna różnica temperatury pomiędzy pustą komorą i testowanym ziarnem wynosi 20 Co, jeżeli jest przekroczona, sygnalizowany jest błąd.
Waga GAC 2100 Agri: 11,9 kg (waga wysyłkowa 15 kg) 
 
GAC 2100 Agri


firma    |    publikacje    |    kontakt