firma    |    publikacje    |    kontakt
Ocena bezpieczeństwa żywności
Diagnostyka mikotoksyn
• TESTY DIAGNOSTYCZNE DO OZNACZANIA MIKOTOKSYN
• KOLUMIENKI OCZYSZCZAJĄCE
• WZORCE MIKOTOKSYN I MATERIAŁY REFERENCYJNE
Diagnostyka GMO
• TESTY DIAGNOSTYCZNE DO DETEKCJI GMO
Diagnostyka alergenów pokarmowych
• TESTY DIAGNOSTYCZNE NA ALERGENY POKARMOWE
Testy na pozostaości
• TESTY NA POZOSTAŁOŚCI I MELAMINĘ
KOLUMIENKI OCZYSZCZAJĄCE
Kolumienki oczyszczające przeznaczone do przygotowania prób przed oceną mikotoksyn metodami HPLC, TLC, GC, LC MSMS dobierane w zależności od złożoności badanego produktu, zastosowanej metody detekcji oraz czasu koniecznego do przygotowania próbki.
 
Zastosowanie:
Trichotecyny typ A i B. Kolumienki oczyszczające: MycoSep® 225 Trich, MultiSep® 225 Trich, MycoSep® 227 Trich+, MultiSep® 227 Trich+, MultiSep® 216 Trich

Aflatoksyny B1, B2, G1,G2. Kolumienki oczyszczające: AflaStar®, AflaStar® Fit, MycoSep® 224 AflaZon, MycoSep® 226 AflaZon+, MultiSep® 224 AflaZon, MultiSep® 226 AflaZon+, MycoSep® 228 AflaPat, MultiSep® 228 AflaPat

Aflatoksyna M1. Kolumienka oczyszczająca: AflaStar® M1

Zearalenon. Kolumienki oczyszczające: ZearaStar®, MycoSep® 224 AflaZon, MycoSep® 226 AflaZon+, MultiSep® 224 AflaZon, MultiSep® 226 AflaZon+

Deoksyniwalenol. Kolumienka oczyszczająca: DonStar® R

Ochratoksyna A. Kolumienki oczyszczające: OchraStar®, OchraStar® Fit, MycoSep® 229 Ochra, MultiSep® 229 Ochra

Patulina. Kolumienki oczyszczające: MycoSep® 228 AflaPat, MultiSep® 228 AflaPat

Fumonizyny. Kolumienki oczyszczające: MultiSep® 211 Fum, FumStar®
 
 
Star - oczyszczanie trzyetapowe
kolumienki powinowactwa immunologicznego
Przeznaczone do produktów złożonych, gdy wymagane są bardzo niskie limity wykrywalności. Zgodność z dyrektywą EU 2002/26/EC, stabilność: 18 miesięcy, odzysk:>95%, powtarzalność:<5%, możliwość stosowania różnych roztworów ekstrakcyjnych.
 

Kolumienki oczyszczające Star - powinowactwa immunologicznego
 
AflaStar™ (3mL)
Nr. katalogowy: COIAC1000, Format: 25 kolumienek / 3ml, Opis: Aflatoksyna

AflaStar™ M1 (3mL)
Nr. katalogowy: COIAC1002, Format: 25 kolumienek / 3ml, Opis: Aflatoksyna M1

OchraStar™ (3mL)
Nr. katalogowy: COIAC2000, Format: 25 kolumienek / 3ml, Opis: Ochratoksyna

ZearaStar™ (3mL)
Nr. katalogowy: COIAC4000, Format: 25 kolumienek / 3ml, Opis: Zearalenon

DonStar™ R (3mL)
Nr. katalogowy: COIAC5004, Format: 25 kolumienek / 3ml, Opis: Deoksyniwalenol

FumStar™ (3mL)
Nr. katalogowy: COIAC3000, Format: 25 kolumienek / 3ml, Opis: Fumonizyny

AflaStar™ Fit (1 mL)
Nr. katalogowy: COIAC1001, Format: 25 kolumienek / 1ml, Opis: Aflatoksyna

OchraStar™ Fit (1mL)
Nr. katalogowy: COIAC2001, Format: 25 kolumienek / 1ml, Opis: Ochratoksyna
 
 
Kolumienki powinowactwa immunologicznego Star® - zasada działania
 
MycoSep (format przeciskania) i MultiSep (format strzykawki)
oczyszczanie jednoetapowe
Oczyszczanie jednoetapowe zalecane jest dla produktów prostych, niezłożonych. Kolumienka oczyszczająca wpychana jest w probówkę testową, wypychając ekstrakt przez filtr. Substancja zanieczyszczająca przylega do substancji chemicznej w kolumience i oczyszczony ekstrakt przepływa przez spiekaną membranę na powierzchnię kolumienki. Wyjątkowo proste i szybkie w użyciu dostępne w dwóch formatach (przeciskanie i strzykawka), stabilność: 18 miesięcy, odzysk:>90%, zgodność z metodami AOAC i CEN, unikatowa zasada działania.
 
Kolumienki oczyszczające MycoSep - format przeciskania
 
MycoSep® 112 AflaZon
Nr. katalogowy: COCMY2112, Format: 25 kolumienek, Opis: Aflatoksyna, Zearalenon

MycoSep® 113 Tricho
Nr. katalogowy: COCMY2113, Format: 25 kolumienek, Opis: Trichotecyny typ A i B

MycoSep® 224 AflaZon
Nr. katalogowy: COCMY2224, Format: 25 kolumienek, Opis: Aflatoksyna, Zearalenon

MycoSep® 225 Tricho
Nr. katalogowy: COCMY2225, Format: 25 kolumienek, Opis: Trichotecyny typ A i B

MycoSep® 226 AflaZon+
Nr. katalogowy: COCMY2226, Format: 25 kolumienek, Opis: Aflatoksyna, Zearalenon

MycoSep® 227 Tricho
Nr. katalogowy: COCMY2227, Format: 25 kolumienek, Opis: Trichotecyny typ A i B

MycoSep® 228 AflaPat
Nr. katalogowy: COCMY2228, Format: 25 kolumienek, Opis: Aflatoksyna, Patulina

MycoSep® 229 Ochra
Nr. katalogowy: COCMY2229, Format: 25 kolumienek, Opis: Ochratoksyna
 
Kolumienki MycoSep® - format przeciskania - zasada działania
 
Kolumienki oczyszczające MultiSep - format strzykawki
 
MultiSep® 211 Fum
Nr. katalogowy: COCMU2211, Format: 25 kolumienek, Opis: Fumonizyny

MultiSep® 216
Nr. katalogowy: COCMU2216, Format: 25 kolumienek, Opis: Trichotecyny typ A i B

MultiSep® 224 AflaZon
Nr. katalogowy: COCMU2224, Format: 25 kolumienek, Opis: Aflatoksyna, Zearalenon

MultiSep® 225 Trich
Nr. katalogowy: COCMU2225, Format: 25 kolumienek, Opis: Trichotecyny typ A i B

MultiSep® 226 AflaZon
Nr. katalogowy: COCMU2226, Format: 25 kolumienek, Opis: Aflatoksyna, Zearalenon

MultiSep® 227 Trich+
Nr. katalogowy: COCMU2227, Format: 25 kolumienek, Opis: Trichotecyny typ A i B

MultiSep® 228 AflaPat
Nr. katalogowy: COCMU2228, Format: 25 kolumienek, Opis: Aflatoksyna, Patulina

MultiSep® 229 Ochra
Nr. katalogowy: COCMU2229, Format: 25 kolumienek, Opis: Ochratoksyna
 
Kolumienki MultiSep® - format strzykawki - zasada działania
 
 
____________________________________________________________________
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY - OWS_Cereus_Wena_1.pdf
KOLUMIENKI OCZYSZCZAJĄCE


firma    |    publikacje    |    kontakt