firma    |    publikacje    |    kontakt
VOLSCAN
Urządzenie do badania objętości pieczywa Stable MicroSystems

Objętość pieczywa jest bardzo istotną cechą jakościową świadczącą nie tylko o jakości głównego surowca jakim jest mąka lecz również o procesie technologicznym produkcji pieczywa, który zależy od czynnika ludzkiego oraz stosowanej technologii.

VOL = objętość
SCAN = skaner
PROFILER = odwzorowanie

Urządzenie laserowe do mierzenia objętości chleba i innych produktów piekarniczych, dedykowane dla przemysłu młynarskiego, piekarskiego, firm produkujących dodatki oraz instytutów badawczych.

Co można mierzyć?
· objętość
· długość, wysokość, szerokość
· współczynnik kształtu
· waga
· wymiary poszczególnych kromek
· objętość właściwa: ml/g
· wydajność objętościowa: ml/100g mąki

Zbieranie danych następuje w trakcie testu.W zaprogramowanych interwałach zbierane są kontury (obrys) produktu. W każdym interwale pobierane są dane z 400 punktów aby szczegółowo odwzorować produkt. Dzięki tej technologii powstaje „wirtualny obraz plastrów/ kromek” produktu, który może być w dalszej kolejności zmierzony.

W jaki sposób VSP oblicza objętość?

W licznych punktach wokół produktu mierzona jest odległość pomiędzy powierzchnią produktu i centralnym punktem rotacji.
Z tych odległości mierzone są pola powierzchni plastrów (kromek).
Z pół powierzchni plastrów odmierzanych w ruchu pionowym (w dół) mierzona jest objętość.

Zalety i korzyści:

· Szybki i dokładny pomiar objętości
· Łatwe umieszczanie próbek w urządzeniu
· Bezdotykowy pomiar objętości
· Pomiar nie zależy od operatora
· Regulowana prędkość skanowania
· Automatyczne ważenie próbki
· Automatyczna kalibracja urządzenia
· Archiwizacja w arkuszu kalkulacyjnym ułatwiająca dostęp do danych archiwalnych oraz pozwalająca porównywać dane różnych produktów
· Obrazowanie 2D i 3D
VOLSCAN


firma    |    publikacje    |    kontakt