Wstecz

Analizator C-Cell

Używane na całym świecie w przemyśle spożywczym, analizatory C-Cell dostarczają obiektywne dane pomocne w procesie kontroli jakości wyrobów piekarniczych. Eliminując błędy ludzkie, w łatwy sposób pozwalają oszacować wewnętrzną strukturę produktów oraz pomagają optymalizować proces mieszania składników.

Analizator C-Cell

C-Cell został stworzony w roku 2001 w ramach badan przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii przez Calibre Control International i Campden & Chorleywood Food Research. Celem projektu było stworzenie mechanizmu umożliwiającego obiektywną instrumentalną analizę struktury miękiszu, aby ostatecznie pozwolić użytkownikom na odejście od nieprzewidywalnej i niejednokrotnie niespójnej sensorycznej metody oceny jakości.

 

Prawie 20 lat później, technologia C-Cell używana jest na całym świecie w celu obiektywnego zmierzenia ponad 50 parametrów jakości związanych z produktami piekarniczymi. Przez te lata, C-Cell zdobył uznanie w przemyśle piekarniczym i jest uznaną przez AACCi metodą analizy struktury wypieków (Metoda 10-18.01).   

 

Począwszy od struktury wewnętrznej i pomiaru kształtu kromki, a skończywszy na skomplikowanych ocenach jakości chleba oraz analizach cech wewnętrznych, informacje podzielone są na następujące kategorie: Kształt i Wielkość, Ilość Pęcherzyków, Orientacja i Barwa Pęcherzyków. C-Cell eliminuje z procesu oceny subiektywny czynnik ludzki i dostarcza kwantyfikowalnych wyników uwzględniających ponad 50 parametrów, zapewniając szczegóły niezbędne do optymalizacji procesu formulacji, mieszania, jak również wewnętrznej struktury i cech zewnętrznych, w celu osiągnięcia pożądanej jakości.

 

C-Cell może być użyty w następujących branżach:  

Komercyjne piekarnie – użycie C-Cell umożliwia porównanie jakości produktów końcowych oraz optymalizację procesów, w celu ograniczenia ilości odpadów. Może być również używany do reformulacji i tworzenia nowych produktów.  

 

Młyny– Młyny dostarczające hurtowo mąkę do dużych piekarni muszą zapewnić stała jakość mąki. C-Cell dostarcza niezbędnych danych wraz z obrazami cyfrowymi. 

 

Dostawcy Składników i Polepszaczy- nowe składniki mogą być szybko ocenione, a rekomendowane dozowanie zoptymalizowane bez czasochłonnych testów wypiekowych.   

 

Producenci Sprzętu Piekarniczego –C-Cell jest używany do testowania nowych technologii lub nieznacznego modyfikowania istniejących planów zakładów produkcyjnych, jak również monitorowania wydajności na każdym etapie produkcji.   

Laboratoria Badań i Rozwoju – Wykorzystaj pełny potencjał C-Cell. Ogromna ilość dostarczonych danych pozwala na uzyskanie wartościowych informacji, od surowców, formulacji czy mieszania i przetwarzania ciasta, do struktury miękiszu i koloru zarówno miękiszu jak i skórki, jak również ogólnego kształtu i wielkości produktu.

 

Producenci ciast i ciasteczek– Użyj C-Cell do obliczenia ilości dodatków w przepisach na ciasta, na przykład ilości wiśni w cieście wiśniowym. Obiektywne dane umożliwiają uzyskanie wiedzy pozwalającej na poprawianie przepisów I podnoszenie jakości produktów.

 

Producenci przekąsek – Użyj zaawansowanych funkcji dostępnych w C-Cell. Za pomocą naszego modelu HD, możliwe jest analizowanie struktury bardzo małych, przekąsek ekstrudowanych, takich jak np. chrupki serowe.