Wstecz

Badanie mikotoksyn

Szeroki zakres innowacyjnych rozwiązań diagnostycznych do oceny mikotoksyn, GMO, alergenów, patogenów i innych zagrożeń bezpieczeństwa żywności. Portfolio produktów obejmuje zarówno testy ELISA i testy paskowe LFD, jak również rozwiązania dedykowane do technik chromatograficznych i laboratoriów badawczych.

TESTY ELISA

Zestawy testowe AgraQuant to szybkie i wiarygodne testy immunoenzymatyczne ELISA do ilościowego oznaczania różnych mikotoksyn w zbożach, produktach zbożowych, orzechach i innych produktach. 

AgraQuant ELISA – ocena jakościowo-ilościowa zawartości sumy aflatoksyn AFLA

AgraQuant ELISA – ocena jakościowo-ilościowa zawartości aflatoksyny M1 Plus

AgraQuant ELISA – ocena jakościowo-ilościowa zawartości aflatoksyny M1 High Sensitivity

AgraQuant ELISA – ocena jakościowo-ilościowa zawartości aflatoksyny B1

AgraQuant ELISA – ocena jakościowo-ilościowa zawartości ochratoksyny OTA

AgraQuant ELISA – ocena jakościowo-ilościowa zawartości sumy fumonizyn FUM

AgraQuant ELISA – ocena jakościowo-ilościowa zawartości deoksyniwalenolu DON

AgraQuant ELISA – ocena jakościowo-ilościowa zawartości zearalenonu ZEA

AgraQuant ELISA – ocena jakościowo-ilościowa zawartości T-2

 

KOLUMIENKI OCZYSZCZAJĄCE

Kolumienki oczyszczające MycoSep (format tłoczka), MultiSep (format strzykawki), MycoSpin oraz Star Line (powinowactwa immunologicznego) przeznaczone do przygotowania prób przed oceną mikotoksyn metodami laboratoryjnymi np. HPLC, TLC, GC, LC MSMS. Dobierane w zależności od złożoności badanego produktu, zastosowanej metody detekcji oraz czasu koniecznego do przygotowania próbki.

 

Kolumienki MycoSep Cleanup Columns

MycoSep 112 AflaZon (Aflatoxins B1, B2, G1 & G2, Zearalenone, Zearalenol, Zearalanol

MycoSep 113 Trich (Trichothecenes, Type A & B)

MycoSep 150 Ergot (Ergot Alkaloids)

MycoSep 224 AflaZon (Aflatoxins B1, B2, G1 & G2, Zearalenone, Zearalenol, Zearalanol)

MycoSep 225 Trich (Trichothecenes, Type A & B)

MycoSep 226 AflaZon+ (Aflatoxins B1, B2, G1 & G2, Zearalenone, Zearalenol, Zearalanol

MycoSep 227 Trich+ (Trichothecenes, Type A & B

MycoSep 228 AflaPat (Aflatoxins B1, B2, G1 & G2, Patulin)

MycoSep 229 Ochra (Ochratoxin A)

MycoSep 230 Niv (Nivalenol

MycoSep 231 Fum (Fumonisin B1, B2 & B3)

MycoSep 240 Mon (Moniliformin)

 

Kolumienki MultiSep Cleanup Columns

MultiSep 211 Fum (Fumonisin B1, B2 & B3)

MultiSep 216 (Trichothecenes, Type A & B)

MultiSep 224 AflaZon (Aflatoxins B1, B2, G1 & G2, Zearalenone, Zearalenol, Zearalanol)

MultiSep 225 Trich (Trichothecenes, Type A & B)

MultiSep 226 AflaZon+ (Aflatoxins B1, B2, G1 & G2, Zearalenone, Zearalenol, Zearalanol)

MultiSep 227 Trich+ (Trichothecenes, Type A & B

MultiSep 228 AflaPat (Aflatoxins B1, B2, G1 & G2, Patulin)

MultiSep 229 Ochra (Ochratoxin A)

MultiSep 230 Niv (Nivalenol)

 

Kolumienki MycoSpin Cleanup Columns

MycoSpin 400 Multitoxin (Aflatoxin B1, B2, G1 & G2, Trichothecenes Type A & B, Zearalenone, Ochratoxin A, Fumonisin B1, B2 & B3)

 

Kolumienki powinowactwa immunologicznego Starline Immunoaffinity Columns

AflaStar FIT (Aflatoxins B1, B2, G1 & G2) 1 ml

AflaStar R (Aflatoxins B1, B2, G1 & G2) 3 ml

AflaStar M1 R (Aflatoxin M1) 3 ml

OchraStar FIT (Ochratoxin A) 1 ml

OchraStar R (Ochratoxin A) 3 ml

FumoniStar (Fumonisin B1, B2, B3) 3 ml

DONStar (Deoxynivalenol) 3 ml

ZearaStar R (Zearalenone) 3 ml

T2/HT2 Star R (T2 Toxin, HT2 Toxin) 3 ml

WZORCE MIKOTOKSYN I MATERIAŁY REFERENCYJNE BIOPURE

Wzorce stałe Solid Mycotoxin Standards

15-Acetyldeoxynivalenol 

3-Acetyldeoxynivalenol 

Aflatoxin B1 

Aflatoxin B2

Aflatoxin G1

Aflatoxin G2

Deoxynivalenol 

Fumonisin B1 

Fusarenon X 

Neosolaniol

Nivalenol hydrate 

Ochratoxin A 

Patulin

Sterigmatocystin

T-2 Toxin

Zearalenone

 

Wzorce roztwory Mycotoxin Calibrant Solutions

15-Acetoxyscirpenol 

15-Acetyl-Deoxynivalenol (15-AcDON) 

3-Acetyl-Deoxynivalenol (3-AcDON) 

Aflatoxin B1 (AFB1) 

Aflatoxin B2 (AFB2) 

Aflatoxin G1 (AFG1) 

Aflatoxin G2 (AFG2) 

Aflatoxin M1 

Alpha-Zearalanol (Zeranol) 

Alternariol 

Alternariolmethylether 

Altenuene

Beauvericin 

Beta-Zearalanol (Taleranol) 

Beta-Zearalenol 

Cyclopiazonic Acid 

Citrinin

Deepoxy-deoxynivalenol 

Deoxynivalenol (DON) 

Deoxynivalenol-3-glucoside

Diacetoxyscirpenol (DAS) 

Fumonisin B1 (FB1) 

Fumonisin B1, hydrolyzed (HFB1) (

Fumonisin B2 (FB2) 

Fumonisin B3 (FB3) 

Fusarenon X (FusX) 

HT-2 Toxin (HT-2) 

Moniliformin (MON)

Mycophenolic acid (on request)

Neosolaniol (NEO) 

Nivalenol (NIV) 

Ochratoxin A (OTA) 

Ochratoxin B (OTB)

Ochratoxin-alpha (OTα)

Patulin (PAT)

 

Wzorce MIXy Mycotoxin Calibrant Mixtures

MIX 1 (Aflatoxins) Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2

MIX 2 (B-Trichothecenes) DON, NIV, 3-AcDON, 15-AcDON

MIX 3 (Fumonisins) FB1 & FB2

MIX 4 (A+B-Trichothecenes & Zearalenone) 3-AcDON, DON, NIV, FusX, HT-2, T-2, DAS, Zearalenone

MIX 5 (Aflatoxins) Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2

MIX 8 (Fusarium Toxins) (on request) DON, HT-2, T-2, Zearalenone

MIX 9 (Aflatoxins) Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2

 

Materiały referencyjne Quality Control Materials

Wheat, blank

Aflatoxins in Corn, low level

Aflatoxins in Corn, mid level

Deoxynivalenol in Corn, low level

Deoxynivalenol in Corn, high level

Deoxynivalenol in Wheat, low level

Deoxynivalenol in Barley, high level

Fumonisins in Corn, low level

Fumonisins in Corn, mid level

Fumonisins in Corn, high level

Zearalenone in Corn, low level

Zearalenone in Corn, high level

Multitoxin (DON, Fumonisin, Zearalenone) in Corn

DON and ZON in corn, mid level

DON and ZON in wheat, mid level

 

Wzorce znakowane izotopowo Stable Isotope Labeled Calibrants

U-[13C17]-3-Acetyl-Deoxynivalenol

U-[13C17]-15-Acetyl-Deoxynivalenol

U-[13C17]-Aflatoxin B1

U-[13C17]-Aflatoxin B2

U-[13C17]-Aflatoxin G1

U-[13C17]-Aflatoxin G2

U-[13C17]-Aflatoxin M1

U-[13C19]-Diacetoxyscirpenol

U-[13C13]-Citrinin

U-[13C20]-Cyclopiazonic acid 

U-[13C15]-Deoxynivalenol

U-[13C21]-Deoxynivalenol-3-Glucoside

U-[13C34]-Fumonisin B1

U-[13C34]-Fumonisin B2

U-[13C34]-Fumonisin B3

U-[13C22]-HT-2 Toxin

U-[13C20]-Ochratoxin A

U-[13C7]-Patulin

U-[13C17]-Mycophenolic acid

U-[13C15]-Nivalenol

U-[13C18]-Sterigmatocystin

U-[13C24]-T-2 Toxin

U-[13C18]-Zearalenone

MŁYNY

Romer Series II Mill

Młyn przeznaczony do mielenia i równoczesnego przygotowywania podpróbek. Prędkość mielenia próbki 1 kg/min w zależności od rodzaju próbki. Zapewnia łatwe czyszczenie co zapobiega zanieczyszczeniom krzyżowym. Duży zbiornik mieści do ok. 7 kg kukurydzy. Wytwarzają się minimalne ilości ciepła i pyłu. Jest lekki, przenośny i nie wymaga składania.

 

RAS (Romer Analytical Sampling) Mill

Młyn do mielenia produktów o wysokiej zawartości tłuszczu i wody takich jak np.: kukurydza o wysokiej wilgotności, orzechy, rzepak. Konstrukcja ze stali nierdzewnej na czterech nogach z możliwością wypoziomowania. Możliwość regulacji prędkości mielenia. Możliwość dopasowania stopnia rozdrobnienia. Zbiornik na dużą próbkę, o maksymalnej wielkości 7 kg, zamykany przeźroczystą pokrywą, z blokadą bezpieczeństwa, która automatycznie wznawia (gdy pokrywa zamknięta) i wstrzymuje (gdy pokrywa uniesiona) pracę młyna.

Prędkość mielenia próbki 1 kg/min w zależności od rodzaju próbki. Wyjmowany do czyszczenia i wymienny układ mielący. Elementy ruchome/wymienne wykonane ze stali nierdzewnej i chromowane.