JAKOŚĆ
I BEZPIECZEŃSTWO

Profesjonalne rozwiązania pomiarowe i diagnostyczne

Wstecz Trwałości i wytrzymałości pasz oraz pelletu

Ligno Tester

Urządzenie dedykowane do pomiaru jakości pelletu opałowego wyposażone w komorę sitową z oczkami 3.15mm ...

zobacz produkt

NHP 100

Nowoczesne urządzenie do badania jakości granulatów, które pozwala monitorować i sprawdzać trwałość ...

zobacz produkt

NHP 200

Urządzenie przeznaczonym do wykorzystania w laboratoriach, gdzie z dużą częstotliwością wykonywane są badania jakości granulatów ...

zobacz produkt

NHP 300

Zaawansowane urządzenie do badania jakości granulatów służące do całkowicie automatycznych pomiarów trwałości w systemie on-line ...

zobacz produkt