Wstecz

Minikombajn MiniBatt

Minibatt Gode to najmniejszy kombajn na świecie. Urządzenie zaprojektowane do efektywnego pobierania prób ziarna w celu oszacowania plonu oraz przygotowania próbek do analizy.

Minikombajn MiniBatt

Opis:

 

Jest urządzeniem prostym w obsłudze, dedykowanym dla rolnictwa. Minibatt jest szczególnie przydatny dla producentów ziarna, w nasiennictwie, stacjach hodowli roślin, doświadczalnictwie, przemyśle zbożowym i wielu innych.

 

 

 

Pobór reprezentatywnej próby:

 

MiniBatt posiada wymienne klepiska pozwalające pobierać próby z upraw wielu gatunków.

 

Czas pobrania próby wynosi zaledwie 5 minut.

 

Pojemność akumulatora wystarcza na pobieranie 10-12 litrowych prób.

 

Urządzenie przystosowane  jest do pobierania prób: pszenicy, jęczmienia, owsa, soi, peluszki, lnu, grochu, trawy i ziół.