Wstecz

Wilgotnościomierz GAC2100

Wiarygodne, dokładne, szybkie i automatyczne urządzenie do określania wilgotności, gęstości i temperatury ziaren zbóż i kukurydzy, nasion roślin oleistych i strączkowych i w nasionach traw.

Wilgotnościomierz GAC2100

Opis:

 

GAC2100 mierzy reakcję pojemnościową próbki ziarna, która jest miarą stałej dielektrycznej, najbardziej wiarygodnego wskaźnika wilgotności. W wilgotnościomierzach GAC wyeliminowane są „błędy człowieka” popełniane podczas ważenia próbek, mierzenia temperatury, odczytywania wykresów i tabel oraz wykonywania obliczeń. Ziarno jest wsypywane do zasobnika i od tego momentu system obsługi przejmuje całkowicie próbkę.

 

W ciągu kilkunastu sekund urządzenie GAC wyświetla: wilgotność, temperaturę i przybliżona gęstość próbki wraz z jej numerem identyfikacyjnym. Jeśli jest wyposażony w drukarkę, można otrzymać wydruk, zawierający nazwę firmy, adres, bieżącą datę i godzinę, numer identyfikacyjny próbki, nazwę produktu, datę kalibracji, procent wilgotności, przybliżoną gęstość, temperaturę, numer seryjny urządzenia i dodatkowe parametry.

 

 

Dostępne modele:

 

GAC2100 BI

Komputerowy analizator wilgotności ziarna – 64 kalibracje

I klasa dokładności – decyzja ZT 1065/96 Prezesa Głównego Urzędu Miar-Warszawa

 

GAC2100 GI

Komputerowy analizator wilgotności ziarna – 16 kalibracji

I klasa dokładności – decyzja ZT 228/2004 Prezesa Głównego Urzędu Miar-Warszawa

 

GAC2100 Agri

Komputerowy analizator wilgotności ziarna – 8 kalibracji

I klasa dokładności – decyzja ZT 804/2000 Prezesa Głównego Urzędu Miar-Warszawa

Cechy:

 

automatyczne napełnianie


próbka jest automatycznie ładowana do komory testu i wyrównywana tak, aby zapewnić właściwe wypełnianie i stałą objętość próbki


automatyczne ważenie próbki


różnice w ciężarze testowanych próbek wpływają na dokładność pomiaru, dlatego GAC2100 waży każdą próbkę i kompresuje różnice dokonując odpowiednich przeliczeń. Eliminacja dokładnego ważenia ręcznego przyspiesza testowanie i minimalizuje błędy


korekty zmian temperatury ziarna


GAC2100 wykonuje automatyczny pomiar i kompensację temperatury ziarna w komorze pomiarowej


kompensacja wilgotności powierzchniowej


GAC2100 mierząc zarówno przewodność elektryczną jak i oporność bierną próbki, posiada zdolność kompensacji wilgotności powierzchniowej.

postać wyników pomiaru

 

Komputerowy system zarządzający GAC2100:

 

pamięć dla 64/16/8 kalibracji do testowania wielu różnych zbóż


możliwość wprowadzania i aktualizowania kalibracji z klawiatury


kompletny system kontekstowych „helpów” pomocnych w obsłudze


alfabetyczne identyfikatory próbek z automatycznym sekwencyjnym numerowaniem dla ułatwienia rejestracji  


automatyczne ustawianie zakresów, włączanie z góry określonych kalibracji, jeżeli wilgotność jest poniżej lub powyżej wartości granicznych


dwa porty RS232 (DCE i DTE) do współpracy z komputerami i drukarkami


tryb samokontroli pomiędzy testami


komunikaty błędów w przypadku, gdy przybliżona gęstość, temperatura lub wilgotność znajdują się poza dopuszczalnymi granicami dla używanej kalibracji

 

 

Bezpieczeństwo danych

 

Aby zapewnić ochronę wybranych obszarów pamięci GAC2100, przed dostępem do odpowiednich funkcji musi być podany kod dostępu (szyfr) znany jedynie upoważnionym osobom. Dodatkowo najważniejsze funkcje; takie jak wprowadzanie i zmiana kalibracji i ustawianie opcji wyjścia (wyświetlanych i drukowanych informacji), są chronione przez specjalny przycisk dostępu, który może być plombowany.