Wstecz

Tester zagęszczenia gleby

Penetrometr glebowy – Tester zagęszczenia gleby DICKEY-john USA. Jest to narzędzie łatwe w obsłudze. Służy do badania stopnia zagęszczenia gleby na poszczególnych jej głębokościach. Posługiwanie się penetrometrem pozwala zoptymalizować plony i obniżyć koszty uprawy.

Tester zagęszczenia gleby

Mocno ubita gleba może hamować wzrost korzeni i zmniejszać plony, dlatego warto zadbać, by była odpowiednio sprawdzona i przygotowana. Najlepszą porą na użycie testera jest wczesna wiosna lub jesień (przed zasiewem i kontrolnie w trakcie wzrostu roślin). Wtedy znajomość tekstury gleby pozwala zoptymalizować uprawę rolną w celu uzyskania niskich kosztów produkcji, optymalnej jakość i ilości plonów. Aby uzyskać dokładne odczyty, należy przeprowadzić kilka testów na danym obszarze.

 

Tester wskazuje wartość siły (w jednostkach PSI) wymaganej do penetracji gleby. Aby zmierzyć zagęszczenie gleby na polu, należy wbić tester w ziemię w różnych miejscach i określić obszary problemowe obserwując wzrost i spadek sił na manometrze.

Penetrometr składa się z:

 

manometru z naniesionymi skalami
1) dla odczytu sił w jednostek PSI z użyciem końcówek 1/2 i 3/4 cala
2) dla orientacyjnego odczytu obszarów zagęszczenia gleby, oznaczona kolorami:
skala zielona: 0-200 psi > zagęszczenie odpowiednie
skala żółta: 200-300 psi > zagęszczenie średnio-dobre
skala czerwona: 300 psi i więcej > zagęszczenie nieodpowiednie

stalowego pręta z naniesionymi znacznikami głębokości jego wbicia (oznaczenia co 5 cm)

końcówek stożkowych:
1/2 cala przeznaczona do penetracji twardej gleby
3/4 cala przeznaczona do penetracji miękkiej gleby

wytrzymałej obudowy i ergonomicznego uchwytu

W jakim celu używamy testera zagęszczenia?

 

aby sprawdzić, czy występuje odpowiednia warstwa zagęszczania gleby dla dobrego rozwoju roślin przed uprawą

aby określić jak głęboka jest warstwa zagęszczenia

aby określić, jak głęboko uprawiana jest gleba

aby sprawdzić czy uprawa i ewentualne zabiegi agrotechniczne rozwiązują problem